YDS Sınavına Hazırlıklı Olun

/YDS Sınavına Hazırlıklı Olun
YDS Sınavına Hazırlıklı Olun2016-11-24T16:52:03+00:00

YDS nedir? Ne zaman Yapılır?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

İlgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Ayrıca, YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden YDS’de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır. Ancak, geçmiş yıllarda KPDS ve ÜDS’ye girip geçerli puanı almış adayların (KPSS’ye girecek adaylar hariç) bu hakları, ilgili mevzuatta belirtilen şekilde geçerliliğini korumaktadır.

KPSS Lisans Sınavlarında (Lisans/A Grubu ve Öğretmenlik) yabancı dil testi yer almayacaktır. Yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanmaktadır. KPSS Lisans sınavlarında yabancı dil testinin de ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların YDS’ye Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. YDS’ye katılmayan veya Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmaz. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınır.

“Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. 2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS sınavları uygulanmadığından adayların yabancı dil yeterliliği için YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

 • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
 • 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
 • 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
 • 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
 • 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

Yds ile ilgili biz ne yapıyoruz!
ÖSYM nin yapmış olduğu Akademik İngilizce sınavlarını analiz etmiş bir ekip ile ihtiyacınızın ne olduğunu bilerek sizi YDS de hedeflemiş olduğumuz puana ulaştırmak için gerekli ortamı oluşturuyoruz.

Bizimle YDS ye hazırlanmanız için A2 seviyede İngilizce eğitimini tamamlamış olmanız yeterlidir.
Çalışmalarımız akademik kelime bilgisine yönelik olduğu için sınava hazır öğrenciyi değil hazırlanmak isteyen öğrenciyi çalışmalarımıza dahil etmekteyiz.

Grammar konuları nokta atışı olarak anlatılmakta olup sınavda pratik olarak nasıl kullanabileceğine dair bilgiler vermekteyiz ve konu tarama testleri ile sizi İngilizce sorusu çözmeye alıştırmaktayız.

YDS nin bir okuduğunu anlama sınavı olması sebebiyle enerjimizi kelime öğrenimine yoğunlaştırıyoruz.Biliyoruz ki okuduğumuzu anlamadıktan sonra sınav ile ilgili bir yorum yapma şansımız olmayacaktır.

Bizi diğer kurslardan farkı kılan özelliğimiz nedir?

YDS başarılamayacak bir sınav değildir,önemli olan nasıl hazırlanılması gerektiğini bilmektir.Americanlife Dil Okulu olarak biz sizi hayallere boğmadan hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluruz.

Ders saatleri, YDS nin akademik bir sınav olması sebebiyle , 100 veya 150 saate sıkıştırılamayacak biçimde hazırlanır. Sıkıştırılmış ,hızlandırılmış, yoğunlaştırılmış kavramları bizde yoktur.

Kurs süremiz 220 ders saatidir ve buna yapacağımız denemeler ve bu denemelerin soru çözümleri dahil değildir.
Sınıflarımız maximum 10 kişiliktir.

 • Ayrıca AmericanLIFE Dil Okullarının sunduğu
 • Online eğitim portalı (www.allin.web.tr)
 • İkinci dilde %80 indirim
 • İmkanlarından yararlanma

VAATLERİMİZ!

 • Size en doğru eğitimi en doğru şekilde verebilmek ,YDS nin başarılabilecek bir sınav olduğunu göstermek .
 • YDS başarı garantisi , YDS teknik veya taktikleri gibi genel ve soyut ifadeler bizim kursumuzda yoktur.
 • Bursa AmericanLIFE Dil Okulu nda sınava gerçek bir hazırlık vardır.
 • Size gerçek bir eğitim vaat ediyoruz.

Online Akademik Seviye Tespit Sınavı

Loading

Online YDS Sınavı

Loading

2015 NİSAN DÖNEMİ PAZARTESİ CARŞAMBA CUMA YDS KURSUMUZ DEVAM ETMEKTEDİR

BAŞLANGIÇ BİTİŞ
24/11/2014 03/04/2014

2015  EYLÜL  DÖNEMİ

Yabancı Dil Sınavı
Salı – Perşembe 07/04/2015 10/09/2015
Cumartesi – Pazar 11/04/2015 06/09/2015
Pazartesi – Çarşamba – Cuma 27/04/2015 11/09/2015
Günler Başlangıç Bitiş